Thank you for your patience while we retrieve your images.
Playa de la Malagueta

Playa de la Malagueta